NCT tại Nam An 1
-Chế độ ăn uống tuân theo chỉ định của Cố vấn chuyên môn/ Chương trình điều trị của Bác sĩ.
-Phù hợp với sực khỏe của từng nhóm Khách hàng
-Theo dõi hàng ngày, báo cáo và thiết lập điều chỉnh chế độ phùhợp theo từng giai đoạn thể chất.
-Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn (VietGap, sản phẩm sấy khô khoa học không hóa chất,…)
-Thực đơn đổi mới mỗi ngày liên tục trong một tháng

 

MENU (Chỉnh code màu đen)