Thực Đơn Tự Chọn

Menu món ăn được liệt kê tại đây để khách hàng lựa chọn theo sở thích

(Cập nhật ngày 25/05/2020)

IMGL5402

Gà hầm sốt

500g Gà

Tiêu đen

Ngò

Hành

IMGL5176

Cá chiên

500g Cá

Tiêu đen

Ngò

Hành

IMGL5176

Cá chiên

500g Cá

Tiêu đen

Ngò

Hành

IMGL5402

Gà hầm sốt

500g Gà

Tiêu đen

Ngò

Hành