DỊCH VỤ LƯU TRÚ

LƯU TRÚ TRONG NGÀY

(DAY CARE)

 

Thời gian tiếp nhận:

 • 8h đến 19h (nếu có ăn tối)
 • 8h đến 18h (Không ăn tối)

Dịch vụ cung cấp:

 • Chăm sóc cơ bản
 • 4 bữa ăn (3 chính + 1 phụ)
 • Các hoạt động sinh hoạt theo lịch
Xem ngay

LƯU TRÚ DÀI HẠN

( Thời gian từ 1 đến 12 tháng )

 

 • Phòng ở riêng
 • Chăm sóc cơ bản
 • 4 bữa ăn (3 chính + 1 phụ)
Xem ngay

LƯU TRÚ DÀI HẠN

( Thời gian từ 12 tháng trở lên )

 

 • Phòng ở riêng
 • Chăm sóc cơ bản
 • 4 bữa ăn (3 chính + 1 phụ)
 • Gói khám tổng quát (1 lần/ năm)
Xem ngay

Dịch vụ gia tăng

Cung cấp suất ăn tại nhà

(Coming Soon)

Xem ngay

Beauty Salon

Salon Natural Beauty

Xem ngay

Đặt hẹn & khám sức khỏe

Theo yêu cầu của gia đình

Xem ngay

Tập vật lý trị liệu

Theo yêu cầu của gia đình

Xem ngay

Thẻ thành viên

(Coming Soon)

Xem ngay

Ngâm bồn trị liệu bằng thảo dược

(Coming soon)

Xem ngay